Na bloga liczniki
         Przypowieść Jezusa o pięciu mądrych i pięciu głupich pannach. Zapraszam wszystkich, którzy wierzą, że człowiek, to nie tylko ciało, lecz duch i dusza.Zapraszam tych, którzy chca poznawać duchowość. Zapraszam do wspólnego poznawania Boga jako Stwórcy, zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i wstawiającego się za nami Ducha Świętego. Kontakt Jarosław Woźniak tel. 502 134 599 Zapraszam do współpracy w głoszeniu Trójanielskiego Poselstwa e-mail: 
cz.1          cz.2        cz.3        cz.4       cz.5 cz.1          cz.2        cz.3        cz.4      Modlitwa przed wejściem do internetu Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego, co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo Ducha Świętego, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
...wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga                                                                                                      Hebr. 7,19 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,  aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią  i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.                          Filipian 2,9-11
Zapraszam na mój kanał: Zapraszam do nowo otwartej telewizji internetowej.
Licencja Creative Commons
Lekcje Biblijne by Jarosław Woźniak is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska License.
W oparciu o utwór dostępny pod adresem lekcjebiblijne.pl
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://lekcjebiblijne.pl/index.htm.