Wykład biblijny pastora Marka Finleya na temat znamienia bestii, tajemniczej liczby 666 oraz wydarzeń dni ostatnich na podstawie księgi Objawienia oraz Daniela. Jeden z najlepszych wykładów na ten temat, chociaż bardzo kontrowersyjny dla wielu, ujęty w sposób chrystocentryczny z uwzględnieniem obiektywnego spojrzenia na historię chrześcijaństwa, gdzie często autorytet Boga, Jego Syna i Ducha Świętego wyrażony w Piśmie św., był zastępowany przez autorytet grzesznego człowieka wspierany jakże często „ogniem i mieczem”. Chwała Bogu, że są duchowni, którzy nie patrząc na niuanse i kurtuazje prowadzą nas ku Bogu, abyśmy Jemu oddawali cześć i chwałę i Jemu służyli. I poznacie prawdę a prawda was wyswobodzi.