Film pokazujacy wspanialy wplyw Pana Jezusa Chrystusa na czlowieka, którego zycie zmierzalo w zlym kierunku. Zawrócony ze zlej drogi George Muller okazal sie wiernym sluga swojego Zbawiciela. Film omawia w formie swiadectwa niektóre wydarzenia z zycia Georga Mullera. My zas dziekujemy Bogu za je wszystkie. George Müller (ur. 27 września 1805 w Kroppenstedt; zm. 10 marca 1898 w Bristolu) – założyciel sieci sierocińców w Bristolu i nauczyciel biblijny, działacz Plymouth Brethren. Müller urodził się w Prusach, w młodości kradł, pił alkohol i grał w karty. Gdy miał 15 lat zmarła jego matka. Za namową ojca poszedł na studia teologiczne w Halle, gdzie się nawrócił na chrześcijaństwo. Chciał zostać misjonarzem wśród Żydów, dlatego wyjechał do Londynu do Instytutu Misyjnego. Zrezygnował jednak z tego i został kaznodzieją małego zgromadzenia. W 1830 ożenił się i przeniósł się do Bristolu. Troszczył się o sieroty z najbiedniejszych dzielnic tego miasta. Przez 63 lata prowadził sierocińce. Przez te lata Müller dał chrześcijańskie wykształcenie 122 683 dzieciom. Około 250 tys. Biblii i prawie 1,5 mln Nowych Testamentów rozdał w kraju i zagranicą. Około 250 tys. funtów wysłał misjonarzom na całym świecie. Znany przedstawiciel ruchu Plymouth Brethren, wpierw był Baptystą, potem Exclusive Brethren a na końcu Open Brethren.
Marcin Luter, augustianin żyjący w XVI wieku, poprzez osobiste spotkanie z Bogiem doświadcza wewnętrznej przemiany. Jako zakonnik studiuje Pismo Święte i pod jego wpływem dostrzega hipokryzję swojego kościoła. Zaczerpnąwszy siłę z bezpośrednich konfrontacji ze Stwórcą, stanowczo sprzeciwia się praktykom kościoła i spisuje sławnych 95 tez. Pomimo surowych konsekwencji, niezachwianie stoi przy Bogu i objawionej Prawdzie. Rozpoczyna ruch reformacyjny na europejską skalę. "Luter" to film zrealizowany z rozmachem, który nie krystalizując postaci niemieckiego reformatora, pozwala skupić się na jego dylematach i prześledzić długotrwałe zmagania ze skostniałą i skorumpowaną instytucją kościoła. Umożliwia sięgnięcie do korzeni luteranizmu jako wyznania i pomaga zrozumieć jego znaczenie dzisiaj. Film przedstawia dzieje Reformacji XVI w., która była odpowiedzią na odejście panującego kościoła od nauki pierwszych chrześcijan. Omawia również historię XIX w. ruchu adwentystycznego, jaki ogarnął ówczesny świat protestancki Ameryki Północnej. W dwunastu odcinkach możemy podróżować z jednego miejsca na drugie poznając głęboką wiarę i umiłowanie prawdy przez reformatorów i ich późniejszych następców.  Tematy: 1. Odstępstwo 2. Reformatorzy 3. Wielkie rozczarowanie 4. Po rozczarowaniu 5. Najsłabsza ze słabych 6. Mniejsze światło 7. Służba zdrowia 8. Kobieta Ellen & Epilog
Jan Hus. Czeski reformator religijny, pisarz i kaznodzieja. Twórca husytyzmu, uważany za prekursora reformacji. Urodził się w 1370 r. w Husińcu. Ukończył uniwersytet w Pradze, na którym wykładał od 1398 r. W 1400 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był zdecydowanym zwolennikiem reformy Kościoła. Jego poglądy ukształtowały się przede wszystkim pod wpływem pism Jana Wiklefa. Dotyczyły one zarówno doktryny, jak i kwestii organizacji Kościoła. Jan Hus za podstawowy autorytet i kryterium wiary uznawał Pismo Święte, negował znaczenie ekskomuniki, potępiał sprzedaż odpustów. Domagał się powrotu do prostych zasad pierwszych chrześcijan, komunii pod obiema postaciami. Występował też zdecydowanie przeciwko dominacji niemieckiej w Czechach. Choć Hus zyskał sobie licznych zwolenników, jego działalność ściągnęła na niego ekskomunikę. W 1512 r. musiał opuścić Pragę. W obronie swoich poglądów wystąpił na Soborze w Konstancji, na który udał się z gwarantującym mu bezpieczeństwo "listem żelaznym" króla Zygmunta Luksemburskiego. Mimo tego jednak został zdradziecko uwięziony, osądzony i skazany jako heretyk. Zginął na stosie 6 lipca 1415 r. Jego śmierć spowodowała gwałtowną reakcję w Czechach i zbrojne powstanie, które zapoczątkowało wojny husyckie. Nauki Husa zaowocowały w Czechach rozwojem husytyzmu. Dzieje krwawej historii chrześcijańskiej w Europie, kiedy to zasady Zbawiciela Jezusa Chrystusa były zastąpione zasadami Lucyfera. Najwyżsi urzędnicy, władcy i rycerstwo ogniem i mieczem wprowadzali nauki Jezusa, co było sprzeczne z ewangelią. Zapowiedzi filmowe:
Charles Haddon Spurgeon (ur. 19 czerwca 1834 w Kelvedon, zm. 31 stycznia 1892 w Menton) – brytyjski kaznodzieja reformowanych baptystów, teolog, autor pieśni religijnych. Przez 38 lat był pastorem w New Park Street Chapel. Urodził się w rodzinie pastorów, jednak nie umiał ułożyć sobie relacji z Bogiem. W wieku 15 lat doznał nawrócenia. W 1851 roku został pastorem w Teversham, by w kwietniu 1854 rozpocząć posługę w New Park Street Chapel w Southwark, największym zborze baptystycznym w ówczesnym Londynie. 7 września 1857 wygłosił kazanie do 23 654 osób w Kryształowym Pałacu w Londynie. Napisał wiele kazań, które były chętnie czytane przez chrześcijan różnych wyznań.