Lekcja cz.22 “Święci Pańscy czyli kult człowieka” Lekcja cz.23 “Skąd powstała nauka o nieśmiertelności duszy”
Lekcja cz.24 “Kościół Boży wg Pisma św” Dobry Pasterz                              Arcykapłan w kościele w niebie            Kamień narożny, węgielny Niech żaden człowiek nie zastępuje Jezusa z Nazaretu kimkolwiek lub czymkolwiek.
Lekcja cz.20 “ Zdrowie a zbawienie” Lekcja cz.21 “ Babilon naszej ery”