Kosmiczny Konflikt: pochodzenie zła - wykład Pastora Doug Batchelor
Film skłania do refleksji nad sobą, końcem świat i nadzieją, która jest nam dana w Piśmie świętym.