Kolejne części będą sukcesywnie umieszczane. Obecnie dostępne są wszystkie odcinki 1 - 39.
Co mam czynić, aby być zbawionym?
Przedmowa     Książka, którą właśnie słuchasz odpowiada na najważniejsze pytanie, jakie powinien postawić sobie każdy człowiek: „Co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne?”.     Wydaje się oczywistym, że każdy chrześcijanin zna odpowiedź na to podstawowe pytanie. Tymczasem okazuje się, że tak nie jest, gdyż wróg czuwa, aby ewangelia wieczna nie była właściwie zrozumiana. Chrześcijanom może się wydawać, że z racji wyznawanych zasad są już jedną nogą w niebie. I choć te zasady są słuszne, a ich zachowywanie ważne, to jednak kluczową i rozstrzygającą sprawą jest oddanie całego serca Jezusowi.     Kierując się tą myślą, autorka książki - Margaret Davis zebrała setki tekstów biblijnych i opatrzyła je komentarzem Ducha Proroctwa, dzieląc je tematycznie. Dokonała ogromnej pracy w czasach, kiedy nie było jeszcze komputerów, tak bardzo ułatwiających obecnie wyszukiwanie i opracowywanie tekstu. W wyniku tej wnikliwej analizy powstało dwutomowe dzieło o objętości 1400 stron zatytułowane: „What must I do to be saved”, czyli „Co muszę uczynić, aby być zbawionym?”. Książka, choć niezwykle wartościowa dla wytrwałych czytelników, dla przeciętnego odbiorcy okazała się zbyt obszerna w swej treści. W związku z tym Margaret Davis postanowiła wybrać z owych dwóch tomów najważniejsze teksty i wydała kolejną, jedną książkę, która zawiera kwintesencję istoty bycia chrześcijaninem i nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę.