Zapomniana nauka chrześcijan: Jezus jako Arcykapłan w światyni w niebie, Jego służba i zakres działalności. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego;                    Obj.11,19 Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie,  jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.                                     Hebr.8,1.2