Nasza wizja to nic innego, niż pragnienie zrealizowania pełnego potencjału Internetu - uniwersalnego dostępu do kultury, edukacji i badań - który jest motorem napędowym nowej ery rozwoju, wzrostu i produktywności. W Creative Commons budujemy infrastrukturę. Nasi użytkownicy budują sami wspólne zasoby. Pracujemy, by zwiększyć stopień zastosowania naszych narzędzi, by wspierać i słuchać naszych użytkowników i służyć jako zaufany administrator interoperacyjnej infrastruktury wspólnych zasobów. By zrealizować wizję Internetu pełnego otwartych treści, gdzie użytkownicy są uczestnikami innowacyjnej kultury, edukacji i nauki, polegamy na wsparciu naszych użytkowników i tych, którzy wierzą w potencjał Internetu. Możemy działać i rozwijać się dzięki hojnemu wsparciu ludzi takich jak Ty. Przekaż informacje o CC swoim znajomym i rodzinie i zadeklaruj darowiznę, by pomóc w utrzymaniu Creative Commons jako silnej, stabilnej i trwałej organizacji. 3. Wierzymy, że Bog dał dekalog, aby go przestrzegać, a nie zmieniać Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. 1 list Jana 5,3 Wierzymy, że Bóg jest jeden: Ojciec, Syn i Duch Święty, jedność trzech wiekuiście współistniejących osób. Bóg jest nieśmiertelny, wszechmogący, wszechwiedzący, przewyższający wszystko i zawsze istniejący. Jest On nieskończony i niepojęty przez ludzkie zrozumienie, a jednak znany dzięki objawieniu samego siebie. Godzien jest wiecznej czci, uwielbienia i służby całego stworzenia. 1 Mojż. 1,1; Obj. 4,11; 1 Kor. 15,28; Jan 3,16; 1 Jana 4,8; 1 Tym. 1,17; 2 Mojż. 34,6.7; Jan 14,9. Bóg wieczny, Syn, ucieleśnił się w postaci Jezusa Chrystusa. Przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy, objawiony został charakter Boży, dokonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat. Na wieki prawdziwy Bóg stał się także prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Poczęty z Ducha Świętego, zrodzony został przez dziewicę Marie. Żył i doświadczał wszelkich pokus jako istota ludzka, dał jednak przykład doskonałej sprawiedliwości i miłości Boga. Przez cuda ukazał moc Bożą i zaświadczył, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. Cierpiał i dobrowolnie zmarł na krzyżu za nasze grzechy i w naszym zastępstwie; powstał z martwych i wstąpił do nieba, aby podjąć służbę w świątyni niebiańskiej w naszej intencji. Powróci znowu w chwale, aby dokonać ostatecznego wybawienia swego ludu i wszystko odnowić. Jan 1,1-3.14; Kol. 1,15-19; Jan 10,30; 14,9; Rzym. 6,23; 2 Kor. 5,17-19; Jan 5:22; Łuk. 1,35; Filip. 2,5-11; 1 Kor. 15,3.4; Hebr. 8,1.2; Jan 14,1-3. www.dekalog.pl
Ewangelia Jana 3.16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.  1 list do Tymoteusza 2,5 I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w światyni jego...                                                   Obj. 11, 19