część 5 - Egocentryzm                                                                         część 6 - Ewangelia Mateusza 16 i Krzyż cz. 3 Wizualizacja - wykładowca Dave Hunt                         część 4 - Psychologia chrześcijańska
część 7 - Teologia królowania                                         część 8 - Fragmenty z dyskusji Dave Hunta ze słuchaczami
cz.1 New Age w chrześcijaństwie - wykład Dave Hunt       część 2 - Okultyzm w chrześcijaństwie Fałszywy obraz Boga w kalwinizmie cz.1 i cz.2 Już Jezus ostrzegał przed zwiedzeniami, dlatego bardzo dobra znajomość Pisma św oraz prowadzenie Duchem św pomoże w znalezieniu prawdy.
Poszukiwania nieśmiertelności, szczęścia, wolności, sprawiedliwości, czy doskonałości są tak stare jak sama cywilizacja. To właśnie im podporządkowana była aktywność i twórczość człowieka, który nie przestawał marzyć o lepszym świecie. Nie przestawał także budować takiego świata własnymi siłami i metodami. Wraz z reporterami niniejszego cyklu udamy się w daleką i pasjonującą podróż. Prześledzimy wysiłek ludzi, jaki od starożytnych już czasów wkładali w to, by przybliżyć się do upragnionego "raju" oraz jakie miało to skutki. Usłyszymy także odpowiedzi ekspertów na najważniejsze i najtrudniejsze pytania ludzkości, dotyczące wolności, dobra i zła, naszych korzeni, przyszłości, nadziei, życia po śmierci oraz szczęścia. Na każde z tych zagadnień spojrzymy również w świetle Biblii, próbując wsłuchać się w Boże wskazówki i rozwiązania. Jakie są Twoje poszukiwania? Nieśmiertelność - pragnienie  życia wiecznego bez widma śmierci. Szukanie prawdy, poznanie prawdy i życie zgodnie z prawdą. Wolność, docenia ten co ją stracił. Kto nas prawdziwie wyzwoli?