Część Trzecia: Proste proroctwa Pisma Świętego Poznajemy zasady prorocze, okoliczności oraz wypełnienie i nauki moralne dla nas. Tutaj omówimy tylko kilka proroctw dotyczących przyjścia Jezusa jako Baranka Bożego.