Wprowadzenie do zrozumienia tajemnic Pisma świętego zawartych w księdze Daniela proroka i Objawieniu Jana Apostoła (Apokalipsa). 5. Jerozolima kontra Babilon Jerozolima to Miasto Pokoju. Babilon to Brama Boga. Babilon jest fałszywą religią, który zmusza do wierzenie. 1. Poi wszystkie narody fałszywą nauką      wino szaleńczej rozpusty 2. Babilon myśli o wiecznym panowaniu - a jego królestwo jest posągiem na glinianych nogach. 3. Babilon czci Boga pod postacią posągów i zmusza do pokłonów posągowi. 4. Babilon pali nieposłusznych 5. Babilon uważa, że zajmuje na Ziemi miejsce Boga. Ludzie muszą nam służyć. 6. Lista podstawowa bogów babilońskich: Anu: bóg najwyższych miejsc niebieskich Marduk: narodowy bóg balilończyków Tiamat: smok boginia Kingu: mąż Tiamat Enlil: bóg pogody i sztormów Nabu: bóg pisarzy Isztar: bogini miłości Ea: bóg mądrości Enurta: bóg wojny Anszar: ojciec niebios Szamasz: bóg słońca i sprawiedliwości Aszur: narodowy bóg Asyryjczyków Kiszar: ojciec ziemi i inni Jerozolima jest prawdziwą religią, bez przymusu z zasadą “jeśli ktoś chce”: 1. Jeśli ktoś chce pić nie przyjdzie i pije ze źródła          czystą naukę zawartą w Piśmie świętym 2. Jerozolima oczekuje na Boże panowanie - jedyne trwałe królestwo. 3. Jerozolima czci Boga w duchu i w prawdzie. 4. Jerozolima zachowuje Boże przykazania 5. Jerozolima uważa, że nikt na Ziemi nie zastępuje Boga. Jesteśmy sługami Boga. 6. W Jerozolimie jest tylko jeden Bóg.   6. Ostatnia noc Babilonu
Bóg wysyła swoich posłańców, aby: 1. Ostrzegli ludzi przed konsenkwencjami bycia         i służenia Babilonowi 2. Wybrali ludzie służbę Bogu, jako stworzyciela i oddali mu pokłon 3. Zrozumieli ludzie kim i czym jest Babilon i wyszli z niego. Isztar Mitra Isis z boskim dzieckiem Horusem Współczesny Babilon poi wszystkie narody winem swojej nauki tak, że ludzie nieświadomie czczą bóstwa babilońskie tylko już pod innymi nazwami. “Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi”.
Boska wyrocznia nad starożytnym  Babilonem: Mene - Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres Tekel - zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki Peres - twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom. Boska wyrocznia nad współczesnym Babilonem: Koniec Babilonu: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. Obj.18,19-21 Grzech Babilonu: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Obj.18,2 Odebrana władza: Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Dan.7,26-27 7. Prześladowania - kult Boga a kult człowieka Prawdziwi czciciele Boga modlą się tylko do Boga. Czciciele Babilonu modlą się do człowieka.