Aby zrozumieć temat spowiedzi, koniecznie trzeba odpowiedzieć sobie na następujące zagadnienia: 1. Definicja grzechu 2. Prawo Boże 3. Kapłan starotestamentowy i odpuszczenie grzechu 4. Kapłan nowotestamentowy i odpuszczenie grzechu 5. Definicja spowiedzi 6. Świątynia staro i nowotestementowa. 7. Przykłady spowiedzi w Piśmie św. Dogamaty, tradycja, Pismo świete, Kościół
Tradycja wielkanocna