Świątynia zbudowana przez Boga w niebie i jej Arcykapłan - Jezus. Unieważnienie starotestamentowego systemu ofiar i zastąpienie go Świątynią zbudowaną przez Boga. Jezus umiera na krzyży jako Baranek Boży, aby każdy kto w Niego uwierzy miał życie wieczne.  Jest to doskonała ofara  Bogu za grzechy ludzi. Światynia zbudowana przez Salomona, gdzie Izraelici składają Bogu ofiary za swój grzech. Światynia zbudowana przez Mojżesza, gdzie Izraelici składają Bogu ofiary za swój grzech. Abel i Kain składają Bogu ofiary za swój grzech. Wprowadzenie do zrozumienia tajemnic Pisma świętego zawartych w księdze Daniela proroka i Objawieniu Jana Apostoła (Apokalipsa). Rozdział 8: Walka Babilonu z Bogiem
1. Współczesny Babilon zdeptał prawdy o tym co się dzieje w światynie w niebie 2. Wmówił sobie potęgę. Otrzymał ją od szatana, któremu pokłonił się. 3. Zbezcześcił świątynię zbudowaną przez Boga. 4. Po 2300 wieczorach i porankach nauka o świątyni w niebie znowu będzie głoszona. Dnia Babilonu i jego czcicieli są policzone i koniec jego będzie straszny.