Rozważania nad Listem do Rzymian Śladami Pawła ETAP I Spotkanie z Apostołem Rzym.1,1-27 1 - 24 stycznia
ETAP I “Spotkanie z Apostołem” Rzym. 1,1-17 1 stycznia - 24 stycznia  1 stycznia Księga, która wywarła największy wpływ wideo  2 stycznia Kto chce być sługą? wideo  3 stycznia Co znaczy być apostołem? wideo  4 stycznia Wyznaczony do... wideo  5 stycznia Ewangelia nie jest czymś nowym wideo  6 stycznia Kim jest Jezus? cz.1 wideo  7 stycznia Kim jest Jezus? cz.2 wideo  8 stycznia Posłuszeństwo? wideo  9 stycznia Kto powołał kogo? wideo 10 stycznia “Święty George” z Berrien Springs wideo 11 stycznia Trzy szczególne słowa wideo 12 stycznia Wspaniała reputacja wideo 13 stycznia Służba modlitwy wideo itd. ETAP II “Problem grzechu” Rzym. 1,18-3,20 25 stycznia - 7 marca 25 stycznia - 7 marca wideo ciąg dalszy nastąpi aż do: 31 grudnia. Pliki będą umieszczane sukcesywnie.