Szkoła Chrystusowa Czyńcie uczniami wszystkie narody
Szkoła Chrystusa   Klasa I “Spór” - sześć wykładów 1. Świadectwo życia 2. Spór z Syjonem 3. Krzyż i życie 4. Kontynuacja sporu 5. Istota konfliktu 6. Cel konfliktu Klasa II “Szkoła” - osiem wykładów 1. Podstawy duchowej edukacji 2. Duch prawdy 3. Uczenie się przez objawienie 4. Dom Boży 5. Światło życia 6. Otwarte niebo 7. Uczenie się pod namaszczeniem 8. Zasada nasienia Klasa III “Osoba” - dziewięć wykładów 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.