1. Drogi Czytelniku! Podejmujemy tutaj niezwykle ciekawe i kontrowersyjne zagadnienie, jakim jest ordynacja kobiet na urzędy przywódcze w Kościele w aspekcie nauk Pisma Świętego i Ducha Proroctwa. Omawiać ten wątek będziemy zwłaszcza na tle teologii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Utworzona ona została jako reakcja na nasilające się przejawy parcia w kierunku niebiblijnych praktyk. W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego ujawniły sie bowiem frakcje prowadzące kampanię mającą na celu zmianę historycznej pozycji odnośnie ordynowania kobiet na stanowisko starszego zboru i pastora. Grozi to poważnym kryzysem i rozłamem. czytaj dalej....